Κοσμητεία

Κοσμήτορας:

Γιώργος Καρακιουλάκης

Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:

Αλέξανδρος Γαρύφαλλος
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Παθολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας

Χαρίλαος Καρατζιάς
Πρόεδρος Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητής Χειρουργικής και Παθολογίας Βοοειδών

Λάμπρος Ζουλούμης 
Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής, Καθηγητής Γναθοχειρουργικής

Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα
Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας