Κοσμητεία

Κοσμήτορας:

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

Καθηγητής Υγιεινής και κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:

Αστέριος Καραγιάννης
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Παθολογίας

Νικόλαος Παπαϊωάννου
Πρόεδρος Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων

Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα 
Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας

Λάμπρος Ζουλούμης
Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής, Καθηγητής Γναθοχειρουργικής