Ημερήσιες Διατάξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΥ & ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα 27.11.2017 για την εκλογή εκπροσώπου – με τον αναπληρωτή του - των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΥ, με διετή θητεία, από 01.12.2017, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά για τη θέση του Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του οι κάτωθι:

Για τη Γενική Συνέλευση Σχολής Επιστημών Υγείας
1. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης
2. Παρασκευή Ευθυμιάδου
Αφού έληξε ομαλά η διαδικασία, αποσφραγίστηκε η κάλπη και καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια,
τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι : 37
Ψήφισαν: 25
Άκυρα: 0
Λευκά: 2
Έλαβαν (κατά αλφαβητική σειρά):
1. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης: 10
2. Παρασκευή Ευσταθιάδου: 13

Για την Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας
1. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης
2. Παρασκευή Ευσταθιάδου
Αφού έληξε ομαλά η διαδικασία, αποσφραγίστηκε η κάλπη και καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια,
τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι : 37
Ψήφισαν: 25
Άκυρα: 0
Λευκά: 2
Έλαβαν (κατά αλφαβητική σειρά):
1. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης: 8
2. Παρασκευή Ευσταθιάδου: 15

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ύστερα από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη,
Για τη Γενική Συνέλευση Σχολής Επιστημών Υγείας εκλέγεται ως Εκπρόσωπος η κ. Παρασκευή Ευσταθιάδου
και ως Αναπληρωτής της ο κ. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης.
Για την Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας εκλέγεται ως Εκπρόσωπος η κ. Παρασκευή Ευσταθιάδου
και ως Αναπληρωτής της ο κ. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Τσαμπά Μάγδα, ΕΤΕΠ Τμήματος Ιατρικής

2. Ρατίδου Βασιλική, ΕΤΕΠ Τμήματος Ιατρικής

3. Αναστασιάδου Πηνελόπη, ΕΤΕΠ Τμήματος Οδοντιατρικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΥ & ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα 27.11.2017 για την εκλογή εκπροσώπου – με τον αναπληρωτή του - των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΥ, με διετή θητεία, από 01.12.2017, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

(Υποψήφια κ. Αγλαΐα Χατζηκωνσταντίνου).

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής ΣΕΥ:
Εγγεγραμμένοι: 47
Ψήφισαν: 28
Άκυρα: 2
Λευκά: 0
Έγκυρα: 26

Έλαβαν : Αγγλαΐα Χατζηκωνσταντίνου : 26

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ύστερα από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου, εκλέγεται εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της ΣΕΥ του Α.Π.Θ., με διετή θητεία από 01.12.2017, η κ. Αγλαΐα Χατζηκωνσταντίνου, επειδή συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων της πρώτης και δεύτερης ομάδας του εκλεκτορικού σώματος.

Δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα για την εκλογή εκπροσώπου – με τον αναπληρωτή του – των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΥ του Α.Π.Θ.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ζαφειρίδου Γεωργία

2. Αλεξανδρή Στέλλα

3. Αναγνώστου Αριστέα

4. Αγγελίδου Έλενα

5. Οικονομίδου Όλγα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΔΙΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της ΣΕΥ Α.Π.Θ. με διετή (2) θητεία από 01.12.2017

Σας επισυνάπτουμε το παραπάνω έγγραφο που αφορά την Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. και στην Κοσμητεία της ΣΕΥ Α.Π.Θ. με διετή (2) θητεία από 01.12.2017

Επισυναπτόμενα αρχεία

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΤΕΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΕΥ

Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της ΣΕΥ Α.Π.Θ. με διετή (2) θητεία από 01.12.2017

Σας επισυνάπτουμε το παραπάνω έγγραφο που αφορά την Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. και στην Κοσμητεία της ΣΕΥ Α.Π.Θ. με διετή (2) θητεία από 01.12.2017

Επισυναπτόμενα αρχεία

Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμός 60

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνεδρίαση της Κοσμητείας με αριθμό 60/23.11.2017 θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (Αίθουσα Αρίστιππος Μηνάς).

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχουν προσκληθεί και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι όλων των Τμημάτων,
καθώς και οι Διευθυντές όλων των Τομέων των Τμημάτων.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ,

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας καθώς επίσης για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Επισυναπτόμενα αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ,

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας καθώς επίσης για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Επισυναπτόμενα αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ,

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας καθώς επίσης για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Επισυναπτόμενα αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την επαναληπτική διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη, η οποία διεξήχθη την Τρίτη 24.10.2017 για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

(Υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου οι κ.κ.: Κυριάκος Αναστασιάδης, Καθηγητής Ιατρικής & Κωνσταντίνος Τσαλής, Καθηγητής Ιατρικής).

Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με τον υπολογισμό του ισχύοντος αλγορίθμου (παρ. 3β του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 6 της υπ΄αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255/τ. Β΄/15-09-2017), για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. είναι (κατά φθίνουσα σειρά):

Κυριάκος Αναστασιάδης: 219
Κωνσταντίνος Τσαλής: 126

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ύστερα από τη διεξαγωγή της επαναληπτικής ψηφοφορίας με κάλπη και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., (για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2019) εκλέγεται ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής κ. Κυριάκος Αναστασιάδης επειδή συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων της πρώτης και της δεύτερης ομάδας του εκλεκτορικού σώματος.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Κεσίσογλου Ισαάκ, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πρόεδρος

2. Γούλας Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

3. Ποτούπνης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής