Ημερήσιες Διατάξεις

5η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

Καλείσθε την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, στις 09:00 π.μ., στην 5η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (2ος όροφος, κτίριο Κεντρικής Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στις 09:30 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Επισυναπτόμενα αρχεία

4η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

Καλείσθε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, στις 14:30, στην 4η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (2ος όροφος, κτίριο Κεντρικής Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στις 15:00, στον ίδιο χώρο.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 57

Καλείσθε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:15 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 57, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 56

Καλείσθε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 56, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 54

Καλείσθε την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 55, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 54

Καλείσθε την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 54, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 53

Καλείσθε την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 53, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 52

Καλείσθε την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 52, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 51

Καλείσθε την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 51, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής.
Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Απονομή βραβείων αριστείας της ΣΕΥ στους καθηγητές για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας στις 16/3/2017, απονεμήθηκαν τα βραβεία αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα στις καθηγήτριες και καθηγητές των Τμημάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Τα βραβεία αριστείας απονεμήθηκαν στα μέλη ΔΕΠ που έλαβαν το ανώτερο 10% της βαθμολογίας σε κάθε Τμήμα (βραβείο στους 3 πρώτους, έπαινος στους υπολοίπους) για τα ακόλουθα:

(α) Διδακτικής ικανότητας (μέσω του συστήματος ΜΟΔΙΠ) και Διδασκαλίας στην αγγλική ή άλλη ξένη γλώσσα (μετά από υπόδειξη των Συντονιστών ERASMUS)
(β) Έρευνας, με βάση το συνολικό αριθμό εργασιών που δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα διεθνή περιοδικά το 2016 (κατά δήλωση, PubMed)
(γ) Έρευνας, με βάση το συνολικό impact factor των εργασιών που δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα διεθνή περιοδικά το 2016 (κατά δήλωση)
(δ) Έρευνας, με βάση το συνολικό ύψος ερευνητικών κονδυλίων που χορηγήθηκαν το 2016 (κατά δήλωση, βεβαίωση ΕΛΚΕ)

Επισυναπτόμενα αρχεία