ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Τετάρτη 18 Μαΐου 2022
 
 Η Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας για το 2021 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
 
Στόχος είναι η ανάδειξη της αριστείας στο παραγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, στην καινοτομία μεθόδων και τεχνικών, η επιβράβευση Καθηγητών με αναγνώριση και επιρροή πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας, όπως επίσης και στελεχών της Σχολής με πολύπλευρο ιατροκοινωνικό έργο και προσφορά.
 
Τα Βραβεία Αριστείας θα απονεμηθούν σε στελέχη των Τμημάτων της Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής και εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:
 
1.  Βραβεία Διακεκριμένων Επιδόσεων, ταυτόχρονα, σε πολλούς τομείς
2.  Βραβεία Έρευνας
3.  Βραβεία Κλινικοεργαστηριακού Έργου και Εφαρμογής Καινοτόμων Μεθόδων και    Τεχνικών
4.  Βραβεία Αναγνώρισης και Επιρροής
5.  Βραβεία Ιατροκοινωνικού Έργου και Προσφοράς
6.  Βραβεία Διακεκριμένων Επιδόσεων Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων
7.  Βραβεία Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών Μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π., Ε.Ε.Π., στελέχη των γραμματειών και εργολαβικοί υπάλληλοι με μακρόχρονη, συνεπή και ποιοτική προσφορά υπηρεσιών
8. Βραβεία Προσφοράς Έργου σε μη Πανεπιστημιακούς
 
«Ευελπιστούμε ότι η απονομή Βραβείων Αριστείας θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική άνοδο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται προς όφελος της ελληνικής παιδείας και της κοινωνίας» αναφέρει ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης και επισημαίνει «υποβλήθηκαν στοιχεία ή προτάθηκαν 267 περιπτώσεις συναδέλφων και συνεργατών με αξιοσημείωτες επιδόσεις. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 57,9% επί του συνόλου των 461 μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σήμερα σε όλα τα Τμήματα της Σχολής και σηματοδοτεί αφενός το υψηλό επίπεδο των στελεχών της και αφετέρου το ενδιαφέρον για να αναδειχτούν οι έννοιες “αξία” και “αριστεία”».
 
Η όλη διαδικασία ανέδειξε αρκετές περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, που μπορούν να χαρακτηριστούν ασυνήθιστες και εντυπωσιακές, όπως η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών από Καθηγητές για πρώτη φορά πανελληνίως ή διεθνώς, η προσέλκυση και διαχείριση από έναν μόνο Καθηγητή ερευνητικών κονδυλίων που υπερβαίνουν εκείνα που διαχειρίστηκαν συνολικά, την ίδια περίοδο, ολόκληρες Σχολές του ΑΠΘ, η δημοσίευση σε διάστημα ενός μόνο έτους και από έναν μόνο Καθηγητή εργασιών σε διεθνή περιοδικά με αθροιστικό δείκτη εμβέλειας πολύ μεγαλύτερο εκείνου πολλών μελών ΔΕΠ για το σύνολο της ακαδημαϊκής τους πορείας κ.ά.
 
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητής Πασχάλης Φορτομάρης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, Καθηγητής Κυριάκος Καχριμάνης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής, Καθηγητής Αθανάσιος Πουλόπουλος, ο Διοικητής της Σ.ΣΑ.Σ., Υποστράτηγος Γεώργιος Βακλατζής, ενώ την έναρξη της Τελετής θα κηρύξει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου.
 
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Live streaming https://www.livemedia.gr/aristeia22 και στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  και στο FB της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ:
https://www.facebook.com/98-239134806645211

 
 

Image: 
 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Η Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, στα social networks.

Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Κτίριο Διοίκησης Τμήματος Ιατρικής, 2ος όροφος
Έναντι κεντρικής εισόδου Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ: (2310) 999220, 999250
E-mail: info@health.auth.gr
URL: www.auth.gr/health

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.