Ιστορικό

Η Σχολή

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, μετά την πρόταση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμ. συνεδρίασης 2856/6-3-2013) και το ΠΔ 98/2013 (ΦΕΚ 134/5-6-2013, τ. Αʼ ), ιδρύθηκε στο ΑΠΘ, στις 5-6-2013, η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥΑΠΘ). Στη Σχολή εντάχθηκαν τα ανεξάρτητα Τμήματα του ΑΠΘ που έφεραν τον τίτλο της Σχολής: Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής και το Τμήμα Φαρμακευτικής. Η πρώτη Κοσμητεία προέκυψε από τις εκλογές για Κοσμήτορα και Προέδρους Τμημάτων τον Ιούλιο του 2013.

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι η ΣΕΥΑΠΘ ιδρύθηκε αρχικά το 1983 με το ΠΔ 130/1983 (ΦΕΚ 57/3-5-1983, τ. Α΄) και αποτελούνταν από την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Οδοντιατρικής και το Τμήμα Φαρμακευτικής. Η ΣΕΥΑΠΘ με αυτήν τη σύνθεση δεν λειτούργησε ποτέ ως Σχολή, δεν εξέλεξε Κοσμήτορα και καταργήθηκε το 2004, με το ΠΔ 247/2004 (ΦΕΚ 235/30-11-2004, τ. Α’). Σημειωτέον ότι, στο παρελθόν, η μεν Κτηνιατρική Σχολή είχε ενταχθεί στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών (ΠΔ 130/1983), το δε Τμήμα Φαρμακευτικής στη Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών (ΦΕΚ 226/24-8-1955, τ. Α’).

 

Η παρούσα Κοσμητεία της ΣΕΥΑΠΘ προέκυψε από τις εκλογές για Κοσμήτορα και για Προέδρους των Τμημάτων τον Οκτώβριο του 2017, με έναρξη θητείας τον Δεκέμβριο του 2017. Αποτελείται από τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Δαρδαβέση (Κοσμήτορας), τον Καθηγητή Αστέριο Καραγιάννη (Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής), τον Καθηγητή Νικόλαο Παπαιώαννου (Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής), τον Καθηγητη Λάμπρο Ζουλούμη (Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής) και την Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα (Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής).

 

Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της ΣΕΥΑΠΘ βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ, στα Νοσοκομεία: ΑΧΕΠΑ, Γεννηματάς, Ιπποκράτειο, Παπαγεωργίου, Παπανικολάου, Ψυχιατρικό και στα Συγκροτήματα Κλινικών της Κτηνιατρικής στην οδό Βουτυρά και στο Αγρόκτημα Κολχικού, στον Λαγκαδά.

 

Ο σκοπός της ΣΕΥΑΠΘ είναι πολλαπλός, με επίκεντρο την πρόληψη και προαγωγή της υγείας, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών σε ανθρώπους (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική) και σε ζώα (Κτηνιατρική, Φαρμακευτική). Πρωταρχικό ρόλο έχει η παροχή παιδείας και εκπαίδευσης σε νέους επιστήμονες της Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στη δια βίου μάθηση.

 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σκοπός της Σχολής είναι, αφενός, η παροχή κλινικών υπηρεσιών και, αφετέρου, η κατάρτιση νέων ερευνητών και η διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε θέματα πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών.

 

Τέλος, σκοπός της ΣΕΥΑΠΘ είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υγείας και πολιτικής της υγείας προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

 

Σε κάθε περίπτωση, υποχρέωση της Κοσμητείας είναι να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και δικαιοσύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Η Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, στα social networks.

Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Κτίριο Διοίκησης Τμήματος Ιατρικής, 2ος όροφος
Έναντι κεντρικής εισόδου Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ: (2310) 999220, 999250
E-mail: info@health.auth.gr
URL: www.auth.gr/health

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.