Τμήμα Κτηνιατρικής

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

από τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Δαρδαβέση

 

   Το ΑΠΘ αποτελεί την κοιτίδα των κτηνιατρικών σπουδών στην Ελλάδα. Στον ιδρυτικό νόμο 3341/1925 του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπήρχε η πρόβλεψη να χορηγεί η Ιατρική Σχολή πτυχίο Κτηνιατρικής, ενώ στο Ν.Δ. 3577/1927 Κτηνιατρική Σχολή, ακτινολογικό τμήμα. Φωτογραφικό Αρχείο του Καθηγητή του ΑΠΘ Βασιλείου Κυριαζόπουλου (1903-1991), με την ευγενική παραχώρηση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Οι φωτογραφίες είναι των δεκαετιών 1950-1970.υπήρχε αναφορά για ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής στη Φυσικομαθηματική Σχολή. Επίσης, πρόβλεψη για ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής περιλαμβάνονταν στον Α.Ν. 1895/1939 «Περί Οργανισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

   Ωστόσο και παρά τις θεσμικές προβλέψεις για ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, η έναρξη λειτουργίας της καθυστέρησε σημαντικά. Τα κύρια αίτια της καθυστέρησης αποδίδονται στις παρεμβάσεις ισχυρών προσώπων της εποχής, που υποστήριζαν ως επιλογή για έδρα της Σχολής είτε την Αθήνα, είτε τη Λάρισα. Το ζήτημα ξεπεράστηκε όταν ο δυναμικός Πρύτανης και Καθηγητής της Γεωπονοδασολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Λιβαδάς, πέτυχε με παρεμβάσεις του την έκδοση του Α.Ν. 1510/1950, που κυρώθηκε το επόμενο έτος. Ο συγκεκριμένος νόμος όρισε την έναρξη λειτουργίας Κτηνιατρικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη και την εισαγωγή των πρώτων 30 φοιτητών, το ακαδημαϊκό έτος 1950-1951.

 

   Οι πρώτοι πέντε Καθηγητές που εξελέγησαν και ανέλαβαν το οργανωτικό και εκπαιδευτικό έργο της νέας Σχολής ήταν οι εξής:

  1. Ασπιώτης Νικόλαος
  2. Βικελίδης Ιωάννης
  3. Βλάχος Κωνσταντίνος
  4. Μιχαήλ Σωτήριος
  5. Χριστόδουλος Θεοφάνης

 

   Η Σχολή εγκαταστάθηκε, αρχικά, στο αγροτικό κτηνιατρείο του Υπουργείου Υγείας, πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, στον περίβολο του οποίου κατασκευάστηκαν τέσσερα παραπήγματα. Δύο εξ αυτών αποτέλεσαν τις πρώτες αίθουσες διδασκαλίας και τα άλλα δύο λειτούργησαν ως Εργαστήρια Ανατομίας και Φυσιολογίας.

   Σταδιακά, εκπονήθηκαν σχέδια Εργαστηρίων και Κλινικών, απαλλοτριώθηκαν εκτάσεις και κατασκευάστηκε η κτιριακή υποδομή, την οποία διαθέτει σήμερα η Σχολή. Κτηνιατρική Σχολή, βόρεια όψη. Φωτογραφικό Αρχείο του Καθηγητή του ΑΠΘ Βασιλείου Κυριαζόπουλου (1903-1991), με την ευγενική παραχώρηση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Οι φωτογραφίες είναι των δεκαετιών 1950-1970.

   Η συγκεκριμένη διαδικασία ανάπτυξης της Σχολής είχε διάρκεια πολλών ετών. Πρώτη κατασκευάστηκε η Μαιευτική Κλινική λίγο μετά την ίδρυση της Σχολής. Ακολούθησε, την περίοδο 1951-1957, η κατασκευή και η λειτουργία δύο νοσηλευτικών κλινικών και η ανοικοδόμηση του κτιρίου των Εργαστηρίων της Σχολής στην πανεπιστημιούπολη, την περίοδο 1957-1963. Στη συνέχεια, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και η έναρξη λειτουργίας των Κλινικών, καθώς και της νέας πτέρυγας των Εργαστηρίων στην πανεπιστημιούπολη την περίοδο 1964-1974, ενώ ακολούθησε η δημιουργία νέας πτέρυγας με επέκταση του κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη την περίοδο 1992-1997. Προηγουμένως, κατά την περίοδο 1982-1987, είχε εξασφαλιστεί έκταση 2.000 περίπου στρεμμάτων για τους σταθμούς εκτροφής και περίθαλψης ζώων και γενικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της Σχολής στην περιοχή Κολχικού της επαρχίας Λαγκαδά.

   Σήμερα, οι Κλινικές της Σχολής είναι εγκατεστημένες σε συγκρότημα κτιρίων στην περιοχή του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, σε έκταση 16.000 τ.μ., ενώ τα Εργαστήρια λειτουργούν στο κτίριο της πανεπιστημιούπολης.

 

Κτηνιατρική Σχολή, μεσημβρινή όψη. Φωτογραφικό Αρχείο του Καθηγητή του ΑΠΘ Βασιλείου Κυριαζόπουλου (1903-1991), με την ευγενική παραχώρηση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Οι φωτογραφίες είναι των δεκαετιών 1950-1970.   Το 1982 η Κτηνιατρική Σχολή μετατράπηκε, με το νόμο 1268/1982, σε Τμήμα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, ενώ το 2005 μετονομάστηκε και πάλι σε Κτηνιατρική Σχολή και λειτούργησε ως μονοτμηματική Σχολή, μέχρι το 2013. Το ίδιο έτος και σε εφαρμογή του Π.Δ. 98 (ΦΕΚ 134/05-06-2013) η Κτηνιατρική Σχολή μετατράπηκε σε Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, μορφή με την οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα.

 

   Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σήμερα ως Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, είναι το μοναδικό Τμήμα ελληνικού Α.Ε.Ι., που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Σχολών. Το σημαντικό αυτό επίτευγμα είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης του Τμήματος από εμπειρογνώμονες Κτηνιατρικών Σχολών της «Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης – European Association of Establishments for Veterinary Education».

 

   Το Τμήμα Κτηνιατρικής από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχει χορηγήσει περισσότερα από 4.000 πτυχία Κτηνιατρικής, 100 διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών και 300 διπλώματα Διδακτορικών Διατριβών.

 

   Οι σπουδές στο Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ είναι πενταετούς διάρκειας και οδηγούν στην απόκτηση του ενιαίου πτυχίου του Κτηνιάτρου.

   Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα έχει αναπτύξει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, με τίτλο «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς» το οποίο διευθύνει η Καθηγήτρια Ζωή Πολυζοπούλου.

 

   Επιπρόσθετα, τα μέλη του ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις συνεχιζόμενης διά βίου κτηνιατρικής εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ επιλαμβάνονται ερευνητικά και συμβουλευτικά σε ποικίλα θέματα δημόσιας υγείας.

 

 

                                                                       

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Η Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, στα social networks.

Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Κτίριο Διοίκησης Τμήματος Ιατρικής, 2ος όροφος
Έναντι κεντρικής εισόδου Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ: (2310) 999220, 999250
E-mail: info@health.auth.gr
URL: www.auth.gr/health

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.