Τμήμα Φαρμακευτικής

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

από τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Δαρδαβέση

 

 

Πρόβλεψη για την ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Φαρμακευτικής στη Φυσικομαθηματική Σχολή υπήρχε στον ιδρυτικό νόμο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η ίδρυση του Τμήματος υλοποιήθηκε μετά την πάροδο τριάντα ετών, με το Β.Δ. 226/17-08-1955.

 

Πρώτος Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής εξελέγη, το 1956, ο Κωνσταντίνος Μακρής, ο οποίος ανέλαβε τη διδασκαλία του μαθήματος «Φαρμακευτική Χημεία μετά στοιχείων Φαρμακολογίας», επικουρούμενος από το 1959 από τον Υφηγητή Γεώργιο Φωκά. Οι λοιποί διδάσκοντες των είκοσι πρώτων φοιτητών, που ο αριθμός τους αυξάνονταν σε γεωμετρική πρόοδο τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, ήταν δέκα Καθηγητές και τέσσερις Υφηγητές της Φυσικομαθηματικής Φωτογραφικό Αρχείο Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘκαι της Ιατρικής Σχολής. Είχαν αναλάβει τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του πρώτου έτους (Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Πειραματική Φυσική, Γενικά Μαθηματικά και Γενική Βοτανική). Επίσης, είχαν αναλάβει τη διδασκαλία των περισσότερων μαθημάτων του δεύτερου έτους (Οργανική Χημεία,  Αναλυτική Χημεία, Συστηματική Βοτανική, Ασκήσεις Φυσικής και Πρώτες Βοήθειες), ορισμένα μαθήματα του τρίτου έτους (Οργανική Χημεία, Φυσιολογία και Βιοχημεία) και κάποια του τέταρτου έτους (Φυσικοχημεία, Φαρμακοδυναμική, Χημεία Τροφίμων και Υγιεινή). Παράλληλα, ο Καθηγητής Κ. Μακρής και ο Υφηγητής και μετέπειτα Καθηγητής Γ. Φωκάς, δίδασκαν τα μαθήματα της Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακευτικής Χημείας και Φαρμακοτεχνίας, Γενικής Φαρμακογνωσίας, και Εφαρμοσμένης Φαρμακογνωσίας και Τοξικολογίας. Αργότερα, εξελέγη Καθηγητής ο Νικόλαος Οικονόμου-Πέτροβιτς, που δίδαξε το μάθημα της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας – Συνταγοτεχνίας.

Οι λιγοστοί διδάσκοντες της πρώτης περιόδου λειτουργίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, παραμένουν και σήμερα λίγοι συγκριτικά με τον αριθμό των φοιτητών που καλούνται να εκπαιδεύσουν και το εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος.

 

Στην οργάνωση του  Τμήματος Φαρμακευτικής κατά την ίδρυσή του συμμετείχαν οι Έδρες «Φαρμακευτικής Χημείας μετά στοιχείων Φαρμακογνωσίας» και «Φαρμακοτεχνίας και Φαρμακευτικής Τεχνολογίας», με τα  Εργαστήρια «Φαρμακευτικής Χημείας μετά στοιχείων Φαρμακογνωσίας» και «Φαρμακοτεχνικό και Ελέγχου Φαρμάκων».

Με το νόμο 1268/1982 ιδρύθηκαν οι τομείς «Φαρμακευτικής Χημείας» και «Φαρμακευτικής Τεχνολογίας» με τα αντίστοιχα Εργαστήρια, ενώ το 1985 ιδρύθηκε ο Τομέας «Φαρμακογνωσίας – Φαρμακολογίας» και τα Εργαστήρια «Φαρμακογνωσίας» και «Φαρμακολογίας». Τέλος, το 1997 ιδρύθηκε το «Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης», που εντάχθηκε στον Τομέα «Φαρμακευτικής Τεχνολογίας».

 

Φωτογραφικό Αρχείο Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘΤο Τμήμα Φαρμακευτικής από την ίδρυσή του, το 1955, μέχρι το 1989 στεγάστηκε στον 3ο όροφο του κτιρίου του Παλαιού Χημείου. Έκτοτε και μέχρι σήμερα στεγάζεται στους τρεις ορόφους (2ος, 3ος και 4ος) του κτιρίου Βιολογικών Επιστημών στην πανεπιστημιούπολη.

 

Το 1982 το Τμήμα Φαρμακευτικής αποσπάστηκε από τη Φυσικομαθηματική Σχολή, η οποία μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας μαζί με την Ιατρική και την Οδοντιατρική Σχολή. Το σχήμα ίσχυσε για μικρό χρονικό διάστημα. Το συγκεκριμένο σχήμα δεν ευδοκίμησε. Ενώ για μία δεκαετία μέχρι το έτος 2013 το Τμήμα Φαρμακευτικής λειτούργησε ως αυτόνομο και ανεξάρτητο τμήμα. Από το 2013, έτος συγκρότησης εκ νέου της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, το Τμήμα Φαρμακευτικής εντάχθηκε σε αυτήν και στο πλαίσιο της, λειτουργεί μέχρι σήμερα.

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Φαρμακευτικής είναι πενταετούς διάρκειας και οδηγούν στην απόκτηση του πτυχίου του Φαρμακοποιού.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα έχει αναπτύξει τα παρακάτω προγράμματα.

 

  1. «Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική», (Διευθύντρια Αν. Καθηγήτρια Διαμάντω Λάζαρη)
  2. «Βιομηχανική Φαρμακευτική», (Διευθύντρια Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μαρκοπούλου)
  3. «Φαρμακευτική Τεχνολογία», (Διευθυντής Αν. Καθηγητής Ιωάννης Νικολακάκης)
  4. «Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων», (Διευθύντρια Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα.

 

Επιπρόσθετα, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν χρηματοδότηση από διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, παράγουν αξιοσημείωτο ερευνητικό έργο τα πορίσματα του οποίου ανακοινώνονται σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά Συνέδρια και δημοσιοποιούνται σε περιοδικά διεθνούς εμβέλειας με υψηλούς δείκτες απήχησης.

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Η Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, στα social networks.

Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Κτίριο Διοίκησης Τμήματος Ιατρικής, 2ος όροφος
Έναντι κεντρικής εισόδου Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ: (2310) 999220, 999250
E-mail: info@health.auth.gr
URL: www.auth.gr/health

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.