Κοσμήτορας

Ο Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης γεννήθηκε στη Φλώρινα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη μέση εκπαίδευση στο Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Αρρένων Κοζάνης και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. το 1986 και στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως οπλίτης ιατρός. Την περίοδο 1987-1988 εισήλθε, μετά από εξετάσεις, στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών (νυν Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας), φοίτησε στο Τμήμα Υγιεινολόγων Ιατρών και έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο του υγιεινολόγου ιατρού. Στη συνέχεια διετέλεσε, επί τριετία (1988-1991), Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική» και το 1991 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα» και θέμα διατριβής «Ιατροκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διασπορά λοίμωξης από HIV στους τοξικομανείς».
Ακολούθως, εκπλήρωσε τη δωδεκάμηνη υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και ειδικεύθηκε στην Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία), εργαζόμενος παράλληλα ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
 
Τα έτη 1999, 2003, 2007, 2009 και 2015 εξελέγη παμψηφεί αντίστοιχα Λέκτορας, Επ. Καθηγητής επί θητεία, Μόνιμος Επ. Καθηγητής, Αν. Καθηγητής και Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Κοινωνική Ιατρική». Στη βαθμίδα του Καθηγητή υπηρετεί σήμερα, ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινωνικής - Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.
 
Το 2016 εξελέγη Διευθυντής του Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. και το 2017 Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. (Τμήματα Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής) για την περίοδο 2017-2020.
 
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα πεδία της Υγιεινής, της Κοινωνικής και της Προληπτικής Ιατρικής. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει 338 εργασίες, που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, έχει διεκπεραιώσει την επιμέλεια 12 επιστημονικών εκδόσεων, έχει συγγράψει κεφάλαια σε επιστημονικά συγγράμματα, καθώς και τις παρακάτω μονογραφίες και βιβλία:
 
1. Θ. Δαρδαβέσης. Οξεία Πολιομυελίτις. Αθήνα: Υγειονομική Σχολή Αθηνών, 1988.
2. Θ. Δαρδαβέσης. Ιατρική των Μαζικών Καταστροφών. Αθήνα: Υγειονομική Σχολή Αθηνών, 1988.
3. Θ. Δαρδαβέσης. Ιατροκοινωνικά Προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας. Αθήνα: Υγειονομική Σχολή Αθηνών, 1989.
4. Ε. Βογιατζάκης, Θ. Δαρδαβέσης. Υγιεινή στο χώρο των Νοσοκομείων. Αθήνα: Υγειονομική Σχολή Αθηνών, 1989.
 5. Θ. Δαρδαβέσης. Η περίθαλψη των θυμάτων και η προστασία της δημόσιας υγείας στις μαζικές καταστροφές. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1990.
 6. Θ. Δαρδαβέσης. Πολιομυελίτις. Θεσσαλονίκη, 1990.
 7. Θ. Δαρδαβέσης. Ιατροκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διασπορά λοίμωξης από HIV στους τοξικομανείς. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., 1991.
 8. Γ. Πεντόγαλος, Θ. Δαρδαβέσης. Υφηγητές και Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1997.
 9. Ε. Βογιατζάκης, Θ. Δαρδαβέσης. Δέκα χρόνια Πανελληνίων Συνεδρίων AIDS της Ε.Ε.Μ.Α. – AIDS. Αθήνα: Τεχνόγραμμα, 1998.
10. Θ. Δαρδαβέσης, Α. Δεληγιάννης, Ν. Ντόμπρος. Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης (1928-2003): 75χρονη διαδρομή στην ιστορία της πόλης. Θεσσαλονίκη: Χρωμοτύπ, 2003.
11. Θ. Δαρδαβέσης. Μακεδονία, η δημογραφία. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007.
12. Θ. Δαρδαβέσης. Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι διατελέσαντες Πρόεδροι (1871-2010). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010.
13. Θ. Δαρδαβέσης. Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης και το Νεκροταφείο «Ευαγγελίστρια» της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010.
14. Θ. Δαρδαβέσης. Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Η ίδρυση και η πορεία του επί τρεις δεκαετίες (1987-2017). Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., 2017.
 
Είναι μέλος των Συντακτικών Επιτροπών των περιοδικών «Μεταμόσχευση», «Ελληνικά Αρχεία AIDS», «Ιατρικά Θέματα», «Ελληνική Ιατρική» και «Γαληνός». Έχει διατελέσει μέλος της «Επιτροπής Αναθεώρησης του Ελληνικού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», μέλος Επιστημονικών Επιτροπών 25 Συνεδρίων και μέλος Οργανωτικών Επιτροπών 5 Διεθνών Συνεδρίων και 45 Πανελληνίων Επιστημονικών Συνεδρίων.
Είναι μέλος 15 Επιστημονικών Εταιρειών, εκ των οποίων στις παρακάτω αναφερόμενες με συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια:
 
 1. «Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής των Καταστροφών» (Μέλος του Δ.Σ.: 1990-1992).
 2. «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS» (Μέλος του Δ.Σ.: 1998-2002).
 3. «Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης» (Ειδικός Γραμματέας: 2003-2005, Ταμίας: 2005-2007 και Έφορος Βιβλιοθήκης: 2007-2015).
 4. «Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος» (Ταμίας: 1989-2001, Γενικός Γραμματέας: 2001-2009, Αντιπρόεδρος: 2011-2014 και Πρόεδρος: 2014-2019).
 5. «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής» (Μέλος Δ.Σ.: 2000-2002).
 
Είναι, επίσης, μέλος 22 Ιατροκοινωνικών, Πολιτιστικών και Φιλανθρωπικών Οργανώσεων, εκ των οποίων στις παρακάτω αναφερόμενες με συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια:
 
 1.  «Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής Α.Π.Θ.» (Local Exchange Officer: 1982-1983, Αντιπρόεδρος: 1983-1984 και Πρόεδρος: 1984-1986).
 2.  «Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Α.Π.Θ. – Φ.Ο.Ε.Α. του Α.Π.Θ.» (Πρόεδρος: 1983-1985 – Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1985).
 3.  «Greek Medical Students International Committee – GRE.M.S.I.C.» (National Exchange Officer: 1984-1985).
 4.  «Ένωση Δωρητών Οργάνων Σώματος Ανθρώπου – Ε.Δ.Ο.Σ.Α.» (Πρόεδρος όλων των Διοικητικών Συμβουλίων από την ίδρυσή της το 1985 μέχρι σήμερα – Βραβείο Ευποιΐας μετά χρυσού μεταλλίου των Ροταριανών Ομίλων            Θεσσαλονίκης, 1986).
 5.  «Διεθνής Αμνηστία – Τμήμα Θεσσαλονίκης» (Ταμίας στη Συντονιστική Επιτροπή: 1986-1987).
 6.  «Δωρεά Οφθαλμών και Συμβολή στην Αντιμετώπιση της Τυφλότητας – Δ.Ο.Σ.Α.Τ.» (Μέλος του Δ.Σ.: 1991-1994 και Γεν. Γραμματέας: 1994-1996).
 7.  «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» (Μέλος του Δ.Σ.: 1998-2001, 2002-2004 και Πρόεδρος: 2008-2015).
 8.  «Σωματείο Φίλων του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης» (Ταμίας: 1998-2001, Γεν. Γραμματέας: 2001-2017 και Πρόεδρος: 2017-2019).
 9. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου-Ι.Μ.Χ.Α. Μέλος του Δ.Σ. (2010-2018) και Αντιπρόεδρος (2018- 2019).
10.  Σωματείο "Φίλοι Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ." (Γεν. Γραμματέας: 2014-2016 και Αντιπρόεδρος: 2016-2018).
11. «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών» (Ταμίας: 2006-2012 και Μέλος του Δ.Σ.: 2015-2020).
 
Είναι, τέλος, μέλος Συμβουλευτικών Επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών και Διπλωματικών Εργασιών, μέλος Επιτροπών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
 
Το 2010 η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος ο Β΄ του απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Υπομιμνήσκοντος του Πατριαρχείου. Το 2011 εξελέγη Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του «Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης» για την περίοδο 2011-2014 και συμμετέχει στη διοίκηση του «Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών» (2010-2019) και του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ. (2017-).
 
Έχει τιμηθεί από 32 Φορείς, Εταιρείες και Συλλόγους για την επιστημονική και ιατροκοινωνική του προσφορά, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Ακαδημία Αθηνών (1985), Ροταριανοί Όμιλοι (1986, 2009, 2013), ο Δήμος Θεσσαλονίκης (1997), το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής (Παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος του Λέοντος της Αλεξανδρείας, 2011), ο Σύνδεσμος Ελληνο-Αιγυπτιακής Φιλίας (Μέγιστο Μετάλλιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2011) και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Μετάλλιο Υπηρεσιών προς τον Προσκοπισμό, 2012). Επίσης, έχει αναγορευτεί επίτιμο μέλος διαφόρων Συλλόγων και Εταιρειών (Σύλλογος Μοναστηριωτών, Σύλλογος Φλωρινιωτών Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων κ.ά.).
 
Είναι παντρεμένος από το 1993 με τη γιατρό – Ειδικό Ρευματολόγο Μαρία Ευσταθίου, Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και είναι πατέρας δύο γιων. Πατέρας του είναι ο τέως Νομίατρος Θεσσαλονίκης Ιωάννης Δαρδαβέσης και μητέρα του η Οδοντίατρος Άννα Στρατηγού – Κατσούλη.
 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Η Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, στα social networks.

Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Κτίριο Διοίκησης Τμήματος Ιατρικής, 2ος όροφος
Έναντι κεντρικής εισόδου Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ: (2310) 999220, 999250
E-mail: info@health.auth.gr
URL: www.auth.gr/health

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.