ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΤΕΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΕΥ

Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της ΣΕΥ Α.Π.Θ. με διετή (2) θητεία από 01.12.2017

Σας επισυνάπτουμε το παραπάνω έγγραφο που αφορά την Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. και στην Κοσμητεία της ΣΕΥ Α.Π.Θ. με διετή (2) θητεία από 01.12.2017

Επισυναπτόμενα αρχεία