ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΔΙΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της ΣΕΥ Α.Π.Θ. με διετή (2) θητεία από 01.12.2017

Σας επισυνάπτουμε το παραπάνω έγγραφο που αφορά την Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. και στην Κοσμητεία της ΣΕΥ Α.Π.Θ. με διετή (2) θητεία από 01.12.2017

Επισυναπτόμενα αρχεία