ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΥ & ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα 27.11.2017 για την εκλογή εκπροσώπου – με τον αναπληρωτή του - των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΥ, με διετή θητεία, από 01.12.2017, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

(Υποψήφια κ. Αγλαΐα Χατζηκωνσταντίνου).

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής ΣΕΥ:
Εγγεγραμμένοι: 47
Ψήφισαν: 28
Άκυρα: 2
Λευκά: 0
Έγκυρα: 26

Έλαβαν : Αγγλαΐα Χατζηκωνσταντίνου : 26

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ύστερα από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου, εκλέγεται εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της ΣΕΥ του Α.Π.Θ., με διετή θητεία από 01.12.2017, η κ. Αγλαΐα Χατζηκωνσταντίνου, επειδή συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων της πρώτης και δεύτερης ομάδας του εκλεκτορικού σώματος.

Δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα για την εκλογή εκπροσώπου – με τον αναπληρωτή του – των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΥ του Α.Π.Θ.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ζαφειρίδου Γεωργία

2. Αλεξανδρή Στέλλα

3. Αναγνώστου Αριστέα

4. Αγγελίδου Έλενα

5. Οικονομίδου Όλγα