ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΥ & ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα 27.11.2017 για την εκλογή εκπροσώπου – με τον αναπληρωτή του - των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΥ, με διετή θητεία, από 01.12.2017, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά για τη θέση του Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του οι κάτωθι:

Για τη Γενική Συνέλευση Σχολής Επιστημών Υγείας
1. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης
2. Παρασκευή Ευθυμιάδου
Αφού έληξε ομαλά η διαδικασία, αποσφραγίστηκε η κάλπη και καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια,
τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι : 37
Ψήφισαν: 25
Άκυρα: 0
Λευκά: 2
Έλαβαν (κατά αλφαβητική σειρά):
1. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης: 10
2. Παρασκευή Ευσταθιάδου: 13

Για την Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας
1. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης
2. Παρασκευή Ευσταθιάδου
Αφού έληξε ομαλά η διαδικασία, αποσφραγίστηκε η κάλπη και καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια,
τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι : 37
Ψήφισαν: 25
Άκυρα: 0
Λευκά: 2
Έλαβαν (κατά αλφαβητική σειρά):
1. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης: 8
2. Παρασκευή Ευσταθιάδου: 15

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ύστερα από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη,
Για τη Γενική Συνέλευση Σχολής Επιστημών Υγείας εκλέγεται ως Εκπρόσωπος η κ. Παρασκευή Ευσταθιάδου
και ως Αναπληρωτής της ο κ. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης.
Για την Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας εκλέγεται ως Εκπρόσωπος η κ. Παρασκευή Ευσταθιάδου
και ως Αναπληρωτής της ο κ. Χαράλαμπος Γιαντσελίδης.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Τσαμπά Μάγδα, ΕΤΕΠ Τμήματος Ιατρικής

2. Ρατίδου Βασιλική, ΕΤΕΠ Τμήματος Ιατρικής

3. Αναστασιάδου Πηνελόπη, ΕΤΕΠ Τμήματος Οδοντιατρικής