Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 56

Καλείσθε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 56, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία