Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 57

Καλείσθε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:15 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 57, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία