Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμός 60

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνεδρίαση της Κοσμητείας με αριθμό 60/23.11.2017 θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (Αίθουσα Αρίστιππος Μηνάς).

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχουν προσκληθεί και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι όλων των Τμημάτων,
καθώς και οι Διευθυντές όλων των Τομέων των Τμημάτων.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία