4η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

Καλείσθε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, στις 14:30, στην 4η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (2ος όροφος, κτίριο Κεντρικής Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στις 15:00, στον ίδιο χώρο.

Επισυναπτόμενα αρχεία