5η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

Καλείσθε την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, στις 09:00 π.μ., στην 5η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (2ος όροφος, κτίριο Κεντρικής Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στις 09:30 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Επισυναπτόμενα αρχεία