Συνεδρίαση

Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμός 60

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνεδρίαση της Κοσμητείας με αριθμό 60/23.11.2017 θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (Αίθουσα Αρίστιππος Μηνάς).

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχουν προσκληθεί και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι όλων των Τμημάτων,
καθώς και οι Διευθυντές όλων των Τομέων των Τμημάτων.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 59

Καλείσθε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στην έκτακτη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 59, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 58

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνεδρίαση της Κοσμητείας με αριθμό 58/11.07.2017 θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 στις 12:00 μ.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχουν προσκληθεί και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι όλων των Τμημάτων,
καθώς και οι Διευθυντές όλων των Τομέων των Τμημάτων όπως επίσης και οι συντονιστές ΟΜΕΑ των Τμημάτων.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

4η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

Καλείσθε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, στις 14:30, στην 4η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (2ος όροφος, κτίριο Κεντρικής Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στις 15:00, στον ίδιο χώρο.

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 57

Καλείσθε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:15 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 57, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 56

Καλείσθε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 56, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 54

Καλείσθε την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 55, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 54

Καλείσθε την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 54, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 53

Καλείσθε την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 53, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 52

Καλείσθε την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00 π.μ. στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 52, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.