Γενική συνέλευση

5η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

Καλείσθε την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, στις 09:00 π.μ., στην 5η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (2ος όροφος, κτίριο Κεντρικής Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στις 09:30 π.μ., στον ίδιο χώρο.

3η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Καλείσθε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017, στις 11:30, στην 3η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (2ος όροφος, κτίριο Κεντρικής Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στις 12:00, στον ίδιο χώρο.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Καλείσθε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015, στις 10:00, στην 2η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (2ος όροφος, κτίριο Κεντρικής Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στις 11:00, στον ίδιο χώρο.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.