Βραβεία

Απονομή βραβείων αριστείας της ΣΕΥ στους καθηγητές για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας στις 16/3/2017, απονεμήθηκαν τα βραβεία αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα στις καθηγήτριες και καθηγητές των Τμημάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Τα βραβεία αριστείας απονεμήθηκαν στα μέλη ΔΕΠ που έλαβαν το ανώτερο 10% της βαθμολογίας σε κάθε Τμήμα (βραβείο στους 3 πρώτους, έπαινος στους υπολοίπους) για τα ακόλουθα: