Κοσμήτορας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1‐12‐2017 έως 31‐8‐2020
και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ