ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ,

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας καθώς επίσης για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ,

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας καθώς επίσης για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ,

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας καθώς επίσης για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.
για το χρονικό διάστημα από 1‐12‐2017 έως 31‐8‐2019
και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1‐12‐2017 έως 31‐8‐2019
και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1‐12‐2017 έως 31‐8‐2019
καιΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1‐12‐2017 έως 31‐8‐2019
και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ